LOG MASUK PENGGUNA
NO IC TIDAK PERLU TANDA SEMPANG "-" (CTH : 987654015569)
No Staf
:
No IC(b) / Pasport No
:

Bahagian Kewangan Staf | Pejabat Bursar
Universiti Putra Malaysia
Tel : 603-89461376 / 6223/ 6234 / 6238 / 8009 | Faks : 603-86560160